Baptism

Sacrament of Baptism

The Sacrament of Baptism is typically celebrated the 2nd and 4th weekend of the month at 30-minute intervals between 1:00 pm and 3:30 pm on Saturday and between 3:00 pm and 4:00 pm on Sunday. The Sacrament of Baptism is not celebrated during Lent, unless there is a threat to the life or health of the child. Please check the Calendar for availability and call the Rectory Office at (773) 625-1118 to set a date for the Baptism.

What you will need:

Baptismal Preparation Class: Parents are required to attend a Baptismal Preparation Class if it is their first time Baptizing a child. The class instructs parents about the importance of the Sacrament of Baptism and their roles in raising a child in the Catholic faith. Baptismal Preparation Classes in English are typically held on the 2nd Tuesday of the month at 7:00 pm in the Church, and in Polish on the 1st Sunday of the month after the 6:00 pm Mass (around 7:00 pm). Please call the Rectory Office at (773) 625-1118 to sign up for the Baptismal Preparation Class.

Copy of Birth Certificate: Parents are required to bring a copy of their child’s birth certificate to the Rectory Office located at 8033 W. Addison St. in Chicago, IL.

Godparent’s Letter of Permission: Godparents must be Confirmed practicing Catholics 16 years of age or older and be registered at a Parish for at least 6 months. A Letter of Permission is required from at least one of the Godparents’ Parishes for which s/he is registered. It is allowed for one Godparent to be a practicing Christian known as a Christian Witness. If a Godparent cannot make it to the Baptismal Ceremony, s/he will still be listed as the official Godparent on the Baptismal Certificate, but a Proxy may be assigned to witness the Sacrament of Baptism in place of the Godparent unable to attend.

Baptismal Form: A Baptismal Form must be filled out at the Rectory Office located at 8033 W. Addison St. in Chicago, IL.

Standard Donation: A standard cash or check donation is asked for the provision of the Sacrament of Baptism. Please contact the Rectory Office at (773) 625-1118 for further information.

Sakrament Chrztu

Sakrament Chrztu udzielany jest zwykle w drugi i czwarty weekend miesiąca w 30-minutowych odstępach między 1:00pm a 3:30pm w sobotę i między 3:00pm a 4:00pm w niedzielę. Sakramentu chrztu nie udziela się w czasie Wielkiego Postu chyba że istnieje zagrożenie życia lub zdrowia dziecka. Prosimy sprawdzić dostępne daty w kalendarzu i zadzwonić do biura parafialnego pod numer (773) 625-1118 w celu ustalenia daty chrztu.

Czego będziesz potrzebować:

Klasy przygotowujące do chrztu: Rodzice są zobowiązani do uczęszczania na zajęcia przygotowujące do chrztu, jeśli chrzczą dziecko po raz pierwszy. Klasa instruuje rodziców o znaczeniu sakramentu chrztu i ich roli w wychowaniu dziecka w wierze katolickiej. Zajęcia przygotowujące do chrztu w języku angielskim odbywają się zazwyczaj w drugi wtorek miesiąca o godzinie 7:00pm w kościele, a w języku polskim w pierwszą niedzielę miesiąca po Mszy św. o 6:00pm (około godziny 7:00pm). Prosimy dzwonić do biura parafialnego pod numer (773) 625-1118, aby zapisać się na klasy przygotowujące do chrztu.

Kopia aktu urodzenia: Rodzice są zobowiązani do przyniesienia kopii aktu urodzenia dziecka do biura parafialnego znajdującego się pod adresem 8033 W. Addison St. w Chicago, IL.

Zaświadczenie dla rodziców chrzestnych: Rodzice chrzestni muszą być praktykującymi katolikami w wieku co najmniej 16 lat i być zarejestrowani w parafii przez co najmniej 6 miesięcy. Wymagane jest potwierdzenie przynajmniej jednego z rodziców chrzestnych, z parafii, w której jest zarejestrowany. Dozwolone jest, aby jeden z rodziców chrzestnych był praktykującym chrześcijaninem znanym jako chrześcijański świadek. Jeśli rodzic chrzestny nie może przybyć na ceremonię chrztu, nadal będzie wymieniony jako oficjalny chrzestny w metryce chrztu, ale może zostać wyznaczony pełnomocnik, aby był świadkiem sakramentu chrztu w miejsce rodzica chrzestnego, który nie może uczestniczyć.

Formularz chrztu: Formularz chrztu należy wypełnić w biurze parafialnym przy 8033 W. Addison St. w Chicago, IL.

Standardowa ofiara: W celu uzyskania informacji prosimy o kontakt z biurem parafialnym pod numerem (773) 625-1118.